KÖR

Meditációk


Kedves  Barátunk, aki a FÉNY útján jársz!

 2012 május 21.-én induló napi 15 perces közös meditációkat 

reggelenként 6:00 és 6:15, esténként 21:00 és 21:15

között tartjuk.

 Te is tudod, hogy a világban, és Magyarországon tapasztalható általános válság az előttünk álló nagy megújulás előszele. Mielőtt azonban felépül a szereteten, együttérzésen, és egységtudaton alapuló új értékrend, előtte törvényszerűen leomlik annak kiteljesedését akadályozó idejétmúlt struktúra.

A mai gazdasági, szociális, és politikai válsághelyzetet a szokásos gazdasági, szociális, és politikai eszközökkel nem  lehet orvosolni, mert mélyebbről erednek.  A változás erőszakos előidézése pl. forradalommal szintén helytelen irány, mert ugyanazok az emberek ugyanazon a tudatszinten ismét csak ugyanolyan, vagy rosszabb struktúrát tudnak létrehozni ( lásd a történelmi példákat ). Az egyetlen megoldás: a tudat átlagos szintjének megemelése. Mivel a mai oktatás, és tömegtájékoztatás is a régi berendezkedés szerves része, alkalmatlan a feladat ellátására, sőt helyzetéből fakadóan éppen az ellentétes irányba hat.

Szerencsére a tudat tisztítására, felemelésére évezredes meditációs technikák állnak rendelkezésünkre. Az együttes meditáció jótékony hatása nem csak összeadódik, hanem többszöröződik. Már több ilyen kezdeményezés tudományos elemzése is bizonyította, hogy a résztvevőkön túlmenően képes a népesség egészében is jelentősen növelni az egyéni, és társadalmi tudat harmónia szintjét.

Magyarországon – talán éppen a kialakult helyzet hatására – egyre nagyobb a fogékonyság a spiritualitás iránt, egyre többen gyakorolnak rendszeresen valamilyen meditációs technikát. Létszámarányosan ez elérte azt a kritikus értéket, mely összehangolva már alkalmas a nagyobb léptékű változáshoz szükséges általános tudatszint-emelés előidézéséhez.

 A KÖR kezdeményezésére elindult egy országos koordinációs tevékenység a rendszeres meditációt folytató csoportok, személyek információs összekapcsolására. A szervezés célja: napi rendszerességgel megvalósítani a kritikus létszám egyidejű meditációját, összekapcsolódását, és az Univerzális Tudatra hangolódását – elősegítve ezzel a társadalom általános tudatszintjének felemelkedését, harmonizálását, megújulását. Hosszabb távon kapcsolódni kívánunk a külföldön szerveződő, futó hasonló kezdeményezésekhez

 

Némi segítség kezdő meditálóknak: