KÖR

A KÖR szellemisége

Magyarországon az egyidejűleg kialakult gazdasági, társadalmi, környezeti, érték, és erkölcsi válság nem csupán az általános világkrízis helyi hatása, bár ez a hatás sem elhanyagolható. A valódi ok: eltávolodás az összefüggő gazdasági, társadalmi, ökológiai rendszerek működését, létét biztosító univerzális alaptörvényektől, alapértékektől.

Az ilyen kiterjedt problémakörök megoldása rendszerint azokon kívül, más nézőpontból, új értékek és eszközök bevezetésével mutatkozik. A hatalmi csatározásokkal, és a napi problémák áradatával birkózó, továbbra is adókulcsokban, költségvetési milliárdokban, elvonásokban, támogatásokban gondolkodó politikai, igazgatási szférának esélye sincs a valódi megoldás megtalálására. (A sokasodó napi problémák kezelése mellett nincs idő azoknak a mélyen nyugvó összefüggéseknek a felderítésére, melyek érvényesítésével a jelen problémák fel sem merülnének…)

Hazánkban az öngerjesztő folyamat mára, annyira felerősödött, hogy gyakorlatilag működésképtelenné váltak a társadalom alapfunkciói. Ez a történelemben többnyire háborúk, forradalmak után beálló 0-közeli állapot azonban kiváló lehetőséget nyújt az új struktúrák felépítéséhez. – A régi már nem akadályozza az új létrejöttét.
Itt a történelmi pillanat, hogy a hátrányt előnnyé változtassuk. Most egy természetes, stabil alapokon nyugvó új szemléletű társadalmi – gazdasági modell szinte „zöld mezős beruházásként”, azaz a legnagyobb hatékonysággal vezethető be.

Egy szerveződés akkor funkcionálhat jól, ha összhangban van a vele hálózati kapcsolatban levő befoglaló, és alrendszerekkel. Az összhangot a hálózat minden szintjén egyaránt ható természeti ( univerzális ) alaptörvények érvényesülése biztosítja. Így az emberi társadalmak működőképességének alapvető kritériumai például:

- Az egyéni, a csoport, a társadalmi, a globális, és az univerzális érdekek egybeesése.
- A törvényi szabályozásnak minden szinten tükröznie kell az univerzális törvényeket.
- Az egyének, csoportok egymásért való együtt dolgozása.
- A belső rendezettség csak a mozgási energia-hányad csökkentésével, és a szellemi energiák előnyben részesítésével növelhető (entrópia törvény).
- Minden rész feladata az egész harmóniájának növelése (profittermelés helyett értékteremtés).

Az egészséges cél-eszköz kapcsolat helyreállítása érdekében:

- Csak világosan megfogalmazott, követhető, az univerzális rendszerbe illeszkedő célok eléréséhez lehet a hatékony eszközrendszert kiválasztani, vagy megalkotni.
- A valódi célok, a természeti alaptörvények, értékrendek közvetítése a kultúra, az oktatás, és a tudomány igazi feladata.
- Szükség van a sok ezer év alatt összegyűjtött tapasztalat, tudás, bölcsesség, és erkölcsi alap megőrzésére, kiteljesítésére.
- A mindennapi életben irányt mutató alapértékek aktív megjelenítése az eszközrendszer helyes megválasztásához, használatához és továbbfejlesztéséhez.

 Kiindulási alapok:

Az Univerzum egy összefüggő energetikai rendszer.
Minden alrendszer alapvető feladata az EGÉSZ, így a többi alrendszer szolgálata.
A rendszerműködés csak az alkotók együttdolgozása révén valósulhat meg.
A természeti alaptörvények minden szinten egyaránt érvényesek.
A természeti létfeltételekhez jutás mindenkinek egyenlő és alapvető emberi joga.
Az EGÉSZ szolgálata mindenkinek egyenlő és alapvető emberi kötelessége.

A KÖR célja:

Az Univerzum egészével, és az ember valódi feladatával harmonizáló társadalmi környezet létrejöttének elősegítése.

A KÖR olyan felelősen gondolkodó személyek köre, akik széles látókörük, kreativitásuk és szabad akaratuk révén készek a korszakváltáshoz, és a valódi tudati felemelkedéshez szükséges alapok megfogalmazására, érvényesítésére.
Az ember rendszerbeli feladata:
A tudati fejlődés kiteljesítése az Univerzum szolgálata érdekében, vagyis a szeretet, és a harmónia szintjének növelése.

A KÖR teendői a vállalt feladat ellátása érdekében:

A valódi tudati fejlődést szolgáló oktatási, tájékoztatási, kulturális hálózat, és tananyag létrehozása.
A természeti rendszerbe illeszkedő egészségmegőrző, és rehabilitációs módszerek elterjesztése, elérhetőségük biztosítása.
Az egészséges élelmiszerek termelésének, feldolgozásának, valamint terjesztésének elősegítése.
Az előbbi tevékenységek ellátását hatékonyan segítő környezetbarát technológiák intenzív fejlesztése, a meglevők felkarolása, elterjesztése, hozzáférhetővé tétele.
A tudati fejlődést célzó, a fogyasztói társadalmi kötődésektől mentes, párhuzamos közösségi hálózat létrehozása.
Nulla kamatozású belső pénzhelyettesítő rendszer felállítása, és működtetése.
Az Univerzum törvényeit megjelenítő alapvető jogok, kötelességek és felelősségek képviselete, érvényesítése.